Reklama
Wizyt
Dzisiaj: 274Wszystkich: 520551

Formularz sterujący

Technikum » SBD » Tworzenie lokalnych baz danych w programie MS Access » Formularz sterujący

 

Tworząc system obsługi bazy danych, powinniśmy się starać, aby użytkownik miał szybki dostęp do danych. Zapewnią to prawidłowo opracowane formularze, oparte na tabelach i kwerendach. Wykorzystanie odpowiednich narzędzi w czasie projektowania formularzy pozwoli kontrolować dane i zapewni ich bezpieczeństwo. Narzędzia sterowania umożliwiają nawet niedoświadczonym użytkownikom sprawne posługiwanie się bazą danych. Elementy graficzne podnoszą atrakcyjność projektu i podkreślają profesjonalizm jego twórców.

Przy projektowaniu systemu obsługi bazy danych zakładamy, że użytkownik będzie miał dostęp do danych tylko przez formularze. Projektujemy liczne formularze przeznaczone do różnych zadań. Potrzebne jest narzędzie, które będzie sterowało obsługą aplikacji. Może to być formularz główny, w którym za pomocą przycisków poleceń będziemy sterować zadaniami aplikacji. Ostateczny wybór narzędzi i działań zależy od tego, jakie zadania zostały określone dla bazy danych. W najprostszej postaci przy użyciu tego formularza można sterować dostępem do innych formularzy.

 

 

 

Zadanie

  1.  Zaprojektuj formularz główny o nazwie Główny według powyższego przykładu, który przeznaczony będzie do sterowania dostępem do formularzy bazy danych Księgarnia internetowa.
  2. Zaprojektuj makropolecenie o nazwie AutoExec, którego zadaniem będzie uruchomienie formularza Główny sterującego obsługą bazy danych Księgarnia internetowa.
Reklama