Reklama
Wizyt
Dzisiaj: 289Wszystkich: 520566

Funkcje wbudowane

Technikum » PAI » JavaScript » Funkcje wbudowane

 

W języku JavaScript istnieje duża grupa funkcji wbudowanych (predefiniowanych). Są to między innymi:

  • parseInt()
  • parseFloat()
  • isNaN()
  • isFinite()
  • eval()
  • alert()parselnt()

Funkcja pobiera argument dowolnego typu (najczęściej tekstowego) i zamienia go na liczbę. Gdy operacja nie powiedzie się, zwraca wartość NaN. Funkcja może pobierać jeszcze drugi argument, określający podstawę liczby (dziesiętna, szesnastkowa, binarna). Jeżeli ten argument nie zostanie podany, domyślnie podstawa jest dziesiętna.

Ale jeżeli pierwszy argument zaczyna się od "0x", podstawa będzie szesnastkowa, natomiast gdy zaczyna się od "0", podstawa będzie ósemkowa.
NaN oznacza, że wartość nie jest liczbą.


parseFloat()

Funkcja działa podobnie jak parseInt(), ale działa również na ułamkach. Pobiera argument dowolnego typu (najczęściej tekstowego) i zamienia go na liczbę mogącą zawierać część ułamkową. Funkcja poprawnie interpretuje zapisy liczby w postaci wykładniczej.isNaN()

Funkcja sprawdza, czy wartość podana jako parametr nie jest liczbą. Przy jej pomocy można np. sprawdzić, czy funkcji parseInt() udało się z powodzeniem zamienić podaną wartość na liczbę. Funkcja zwraca wartość true, gdy argument wejściowy nie jest liczbą, lub false, gdy argument jest liczbą.


isFinite()

Funkcja sprawdza, czy wartość podana jako parametr to liczba różna od infinity oraz od NaN. Gdy argument wejściowy ma wartość infinity lub NaN, funkcja zwraca false, gdy jest liczbą, zwraca true.


eval()
Funkcja ta pobiera ciąg znaków i uruchamia go jako kod języka JavaScript. Zaleca się nieużywanie tej funkcji.


alert()
Funkcji alert() nie ma w specyfikacji języka, ale można jej używać w środowisku przeglądarki. Służy do wyświetlania komunikatów w oknie dialogowym.

 

 

Zadanie

 
Z wykorzystaniem funkcji parseInt() utwórz skrypt przeliczający liczby między systemem dziesiętnym, dwójkowym, ósemkowym i szesnastkowym.

 

 

 

Reklama