Reklama
Wizyt
Dzisiaj: 511Wszystkich: 541123

Instrukcja UPDATE

Technikum » SBD » SQL » Manipulowanie danymi » Instrukcja UPDATE

 

Do aktualizowania danych służy instrukcja UPDATE w postaci:

          UPDATE ... SET ...

W klauzuli UPDATE podajemy nazwę tabeli, a w klauzuli SET nazwę modyfikowanej kolumny oraz przypisaną jej nową wartość. Warto pamiętać, że wykonanie takiej instrukcji spowoduje zmianę we wszystkich wierszach podanej kolumny. Dlatego jeżeli modyfikacja będzie dotyczyła tylko wybranych wierszy, do instrukcji należy dołączyć klauzulę WHERE.

Przykład


W podanym przykładzie dla tabeli Ksiazki kolumnie jezyk ksiazki zostanie przypisana wartość polski, ale tylko dla książek wydanych w roku 2012 lub później.

Przy użyciu instrukcji UPDATE możliwe jest modyfikowanie wielu kolumn jednocześnie. Jest to zalecane rozwiązanie, ponieważ modyfikacja wielu kolumn za pomocą jednej instrukcji jest dużo bardziej wydajna niż modyfikowanie pojedynczych kolumn z wykorzystaniem kilku operacji.

Przykład 


W podanym przykładzie dla tabeli Klient zostaną zmodyfikowane kolumny kod_pocztowy, miejscowosc, ulica i nr_domu, dla klienta Nowak Andrzej.

Reklama