Reklama
Wizyt
Dzisiaj: 290Wszystkich: 520567

JavaScript w HTML

Technikum » PAI » JavaScript » JavaScript w HTML

 

Kod źródłowy napisany w języku JavaScript może być umieszczony wewnątrz dokumentu HTML między znacznikami script i /script.

Znaczniki skryptu mogą być wstawiane w dowolnym miejscu dokumentu, ale zalecane jest umieszczanie ich na początku strony, w sekcji head . W obrębie strony można używać znaczników script wielokrotnie, na przykład w sekcjach head i body.
Znacznik script posiada atrybut type, który określa typ MIME języka skryptu. Można mu nadać odpowiednią wartość, definiując język, w którym będzie napisany skrypt. Dla JavaScript jest to text/javascript.

script type="text/javascript"

 

Skrypt umieszczony w dokumencie HTML:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dobrą praktyką programistyczną jest wielokrotne wykorzystywanie raz napisanego kodu. Dlatego kod źródłowy skryptu, który będzie wielokrotnie używany, można umieścić w osobnym pliku. Będzie to plik tekstowy, który powinien posiadać rozszerzenie js. Kod zapisany w takim pliku nie zawiera znaczników script. Jeżeli skrypt został zapisany w zewnętrznym pliku, to w kodzie HTML powinna pojawić się informacja w postaci atrybutu src. To rozwiązanie, podobnie jak w przypadku zewnętrznych arkuszy CSS, ułatwia zmiany w kodzie strony bez ingerencji w pliki HTML.


Skrypt umieszczony w pliku zewnętrznym o nazwie plik.js:

 

Reklama