Reklama
Wizyt
Dzisiaj: 71Wszystkich: 662070

Język definiowania danych

Technikum » SBD » SQL » Język definiowania danych

 

Język DDL używany jest do tworzenia, modyfikowania i usuwania bazy danych oraz jej obiektów. Instrukcje wchodzące w skład tego języka to:

  • CREATE nazwa_obiektu — tworzy nowy obiekt
  • ALTER nazwa_obiektu — zmienia strukturę istniejącego obiektu
  • DROP nazwa_obiektu — usuwa istniejący obiekt

Ponieważ instrukcje te wykorzystują indywidualne cechy używanego przez użytkownika systemu bazodanowego, ich składnia może być różna.

Żaden z systemów bazodanowych nie jest w pełni zgodny ze standardem języka SQL. Na potrzeby ćwiczeń został wybrany SQL Server 2008 Express Edition firmy Microsoft. Przedstawiane w przykładach polecenia języka SQL w większości wykorzystują jego standardowe cechy i prawdopodobnie będą obsługiwane również w innych systemach bazodanowych.

Reklama