Reklama
Wizyt
Dzisiaj: 308Wszystkich: 520585

Obiekty programu MS Access

Technikum » SBD » Tworzenie lokalnych baz danych w programie MS Access » Obiekty programu MS Access

 

 

Obiekty programu Access
W programie Access do budowania systemu obsługi bazy danych służy sześć rodzajów obiektów. Są to:

  • tabele,
  • kwerendy,
  • formularze,
  • raporty,
  • makropolecenia
  • moduły

 

 

 

Tabele
Tabele są podstawowymi obiektami bazy danych służącymi do przechowywania danych.

Formularze
Formularze są obiektami, które służą do przedstawiania danych z tabeli lub kwerendy w sposób graficzny. Można ich używać do wprowadzania, edytowania lub wyświetlania danych. Za pomocą formularzy można sterować dostępem do danych. Do formularzy można dodawać różne elementy sterujące (na przykład przyciski) w celu zautomatyzowania często wykonywanych czynności. Formularze przyspieszają pracę z bazą danych i umożliwiają przedstawienie danych w atrakcyjny sposób. Mogą również zapobiegać wprowadzaniu nieprawidłowych danych.

Kwerendy
Kwerendy, umożliwiają przeszukiwanie, sortowanie i wyświetlanie danych. Służą do pobierania informacji z tabel, ich przetwarzania oraz wykonywania obliczeń. Za pomocą kwerend można wybrać grupę rekordów spełniających określone warunki i wykonać na tych rekordach działania.

Raporty
Raporty są obiektami, które służą do wyświetlania i drukowania zestawień danych z tabeli lub kwerendy. Dzięki możliwości grupowania danych i tworzenia podsumowań nadają się do prezentowania wszelkiego rodzaju sprawozdań.

Makra
Makropolecenia to procedury, których działanie powoduje wykonanie jednej lub kilku czynności zwanych akcjami. Każde makropolecenie to lista akcji wraz z argumentami akcji i warunkami decydującymi o tym, czy dana akcja będzie wykonana. Makropolecenia pozwalają uprościć i zautomatyzować obsługę baz danych. Są uruchamiane, gdy wystąpi określone zdarzenie, a połączenie zdarzenia z makropoleceniem odbywa się za pomocą właściwości zdarzeń.

Moduły
Moduły są to zbiory procedur i funkcji napisanych w języku Visual Basic.


Każdemu obiektowi w Accessie trzeba nadać nazwę. Nazwa może składać się maksymalnie z 64 znaków. Może zawierać litery, cyfry, spacje i znaki specjalne. W nazwie nie mogą pojawić się kropka, wykrzyknik, nawiasy prostokątne oraz pojedynczy cudzysłów zamykający. Nazwa obiektu nie może zaczynać się od spacji, nie mogą również wystąpić w niej znaki niedrukowane. Należy nadawać nazwy, które opisują obiekty, ale nie są zbyt długie.

Reklama