Reklama
Wizyt
Dzisiaj: 72Wszystkich: 664805

Prawidłowy projekt bazy danych

Technikum » SBD » Prawidłowy projekt bazy danych

 

Prawidłowy projekt bazy danych jest bardzo istotny dla efektywnej pracy, dlatego warto poświęcić trochę czasu, aby opanować zasady projektowania bazy.
Dobry projekt nie powinien zawierać powtarzających się danych. Aby osiągnąć ten cel, musimy podzielić dane na wiele tabel. Następnie powinniśmy zdefiniować połączenia między tabelami, aby można było tworzyć zestawienia danych pochodzących z różnych tabel.


Proces projektowania bazy danych składa się z następujących kroków:

  • Określanie celu, jakiemu ma służyć baza danych. Baza danych może na przykład służyć do gromadzenia informacji na temat sprzedaży książek, do wystawiania faktur dotyczących sprzedaży, do modyfikowania na bieżąco tych danych, do przetwarzania zgromadzonych danych .
  • Określenie zakresu potrzebnych informacji. Należy określić, jakie informacje będą przechowywane w bazie, na przykład: nazwisko i imię klienta oraz jego dane osobowe, tytuły książek, informacje o autorach, informacje na temat realizacji zamówień.
  • Dzielenie informacji na tabele. Zebrane informacje należy podzielić według tematów i dla każdego przewidzieć oddzielną tabelę, na przykład Klient, Książki.
  • Podzielenie elementów informacji na kolumny. Trzeba zdecydować, jakie informacje mają być przechowywane w poszczególnych tabelach. Każdy element informacji zostanie przypisany do kolumny; na przykład tabela Klient będzie zawierała kolumny Nazwisko klienta i Adres.
  • Wybranie kluczy podstawowych. Należy wybrać klucz podstawowy dla każdej tabeli, na przykład w tabeli Klient może to być identyfikator przypisany do każdego klienta lub PESEL.
  • Zastosowanie reguł normalizacji. Za pomocą reguł normalizacji można sprawdzić, czy tabele mają prawidłową strukturę.
  • Poprawienie projektu. Po sprawdzeniu, jeżeli to konieczne, trzeba skorygować projekt bazy.
  • Utworzenie relacji pomiędzy tabelami. Należy przejrzeć projekt i zdecydować, jakie relacje powinny znaleźć się w bazie.


Po zaprojektowaniu bazy danych zgodnie z podanymi regułami można przystąpić do jej tworzenia, korzystając z aplikacji przeznaczonych do obsługi relacyjnych baz danych.

Reklama