Reklama
Wizyt
Dzisiaj: 12Wszystkich: 613371

Raporty

Technikum » SBD » Tworzenie lokalnych baz danych w programie MS Access » Raporty

 

Zawartość tabeli, kwerendy czy formularza może zostać wydrukowana, ale obiektem specjalnie przeznaczonym do drukowania jest raport. Raporty projektujemy, gdy chcemy tworzyć dla danych grupy i podsumowania oraz gdy planujemy przeprowadzenie analizy danych. Wyniki grupowania rekordów i podsumowań można przeglądać na ekranie, ale raporty głównie służą do sporządzania wydruków. Procedura tworzenia raportu jest pracochłonna, dlatego wygodniej jest zaprojektować raport z użyciem kreatora raportu, a później zmodyfikować go w widoku projektu i doprowadzić do ostatecznej postaci.

Aby ułatwić tworzenie raportu, okno Projekt raportu zostało podzielone na sekcje:

  • Nagłówek raportu — sekcja drukowana jednorazowo na początku raportu. W nagłówku raportu można zamieszczać informacje, które zwykle znajdują się na okładce, na przykład logo, tytuł i datę. Nagłówek raportu jest drukowany przed nagłówkiem strony.
  • Nagłówek strony — sekcja drukowana u góry każdej strony. W nagłówku strony można na przykład powtarzać tytuł raportu na każdej stronie.
  • Nagłówek grupy — sekcja drukowana na początku każdej grupy rekordów. W nagłówku grupy można drukować nazwę grupy. W raporcie grupowanym według klientów można na przykład drukować w nagłówku grupy nazwisko klienta.
  • Szczegóły — sekcja drukowana jednorazowo dla każdego rekordu ze źródła rekordów. Umieszczane są w niej formanty, które tworzą główną część raportu.
  • Stopka grupy — sekcja drukowana na końcu każdej grupy rekordów. W stopce grupy można drukować informacje podsumowujące dla grupy.
  • Stopka strony — sekcja drukowana u dołu każdej strony. W stopce strony można drukować numery stron oraz informacje dotyczące poszczególnych stron.
  • Stopka raportu — sekcja drukowana jednorazowo na końcu raportu. W stopce raportu można drukować sumy lub inne informacje podsumowujące dla całego raportu.

 

 


Przed przystąpieniem do tworzenia raportu należy określić informacje, jakie ten raport ma zawierać. Wśród wybranych pól muszą być te, według których rekordy będą grupowane lub podsumowywane. Źródłem rekordów dla raportu może być tabela lub kwerenda.

Raport można wydrukować z poziomu podglądu wydruku lub widoku projektu, a także z poziomu okna nawigacji. Przed wydrukowaniem warto dokładnie sprawdzić ustawienia strony, takie jak szerokość marginesów i orientacja papieru. Ustawienia strony są zapisywane razem z raportem, dzięki czemu wystarczy je określić tylko raz.

Zadanie


Zaprojektuj raport, który będzie zawierał zestawienie zbiorcze ze zrealizowanych przez księgarnię zamówień. Dane w raporcie pogrupuj według klientów składających zamówienia. W nagłówku każdej grupy umieść nazwisko klienta oraz jego adres e-mail. W grupie umieść tytuł książki, jej cenę oraz liczbę zamówionych egzemplarzy, datę wysłania, koszt wysyłki oraz wartość zamówienia. W podsumowaniu grupy podaj całkowitą wartość zrealizowanych zamówień. Na końcu każdej strony umieść numer strony i datę wydrukowania raportu.

 

 

Reklama