Reklama
Wizyt
Dzisiaj: 290Wszystkich: 520567

Reguły integralności bazy danych

Technikum » SBD » Tworzenie lokalnych baz danych w programie MS Access » Reguły integralności bazy danych

 

Reguły integralności bazy danych zapewniają poprawność i spójność danych w bazie. Można je definiować na poziomie pól (typy danych, maski wprowadzania) oraz na poziomie tabel i relacji (wymuszanie więzów integralności).

Więzy integralności, jak już wspomniano, mają na celu zapobieganie powstawaniu rekordów odłączonych i synchronizowanie odwołań. Wymusza się je przez włączenie opcji Wymuszaj więzy integralności podczas definiowania relacji między tabelami. Jeśli więzy integralności są wymuszone, program Access odrzuca każdą operację, która naruszyłaby więzy w relacji między tabelami.

 

Po włączeniu opcji Wymuszaj więzy integralności są stosowane następujące reguły:

  • Nie można wprowadzić wartości w polu klucza obcego tabeli połączonej, jeśli ta wartość nie istnieje w polu klucza podstawowego tabeli podstawowej (czynność ta spowodowałaby powstanie rekordów odłączonych). Nie można na przykład dodać rekordu opisującego zamówienie do tabeli Zamówienie i w polu Id_klienta wprowadzić identyfikator klienta nieistniejącego w tabeli Klient.
  • Nie można usunąć rekordu z tabeli podstawowej, jeśli w tabeli połączonej istnieją rekordy pasujące do niego. Nie można na przykład usunąć rekordu opisującego autora z tabeli Autor, jeśli w tabeli Książka istnieją książki tego autora. Można jednak zdecydować się na usunięcie rekordu podstawowego oraz wszystkich rekordów pokrewnych w ramach jednej operacji, zaznaczając pole wyboru Kaskadowo usuń rekordy pokrewne.
  • Nie można zmienić wartości klucza podstawowego w tabeli podstawowej, jeśli spowodowałoby to powstanie rekordów odłączonych. Nie można na przykład zmienić identyfikatora klienta w tabeli Klient, jeśli w tabeli Zamówienia istnieją zamówienia przypisane do tego klienta. Można jednak zdecydować się na zaktualizowanie rekordu podstawowego oraz wszystkich rekordów pokrewnych w ramach jednej operacji, zaznaczając pole wyboru Kaskadowo aktualizuj pola pokrewne,

 

Zadanie


Dla bazy danych Księgarnia internetowa sprawdź, czy są spełnione warunki niezbędne do prawidłowego zdefiniowania relacji, i zaprojektuj relacje między tabelami. Ustaw opcję Wymuszaj więzy integralności

Jeżeli relacja nie została prawidłowo zdefiniowana, po zaznaczeniu opcji Wymuszaj więzy integralności pojawi się komunikat informujący o przyczynie nieprawidłowości.

Reklama