Reklama
Wizyt
Dzisiaj: 73Wszystkich: 664806

Schematy

Technikum » SBD » SQL » Język definiowania danych » Schematy


Baza danych może zawierać wiele tabel. Zarządzanie bazą, która zawiera kilkadziesiąt, a czasami kilkaset tabel, może być bardzo trudne. W celu usprawnienia administrowania takimi bazami danych możemy tworzyć schematy i przydzielać do nich obiekty bazy danych.
Obiekty bazy danych powinny być przydzielane do schematów według powiązań, jakie zachodzą między nimi. Jeżeli obiekty bazy zostaną przydzielone do schematów, to administrator bazy danych będzie mógł zdefiniować uprawnienia użytkownika nie na poziomie poszczególnych tabel, ale na poziomie całych schematów.

Schemat jest tworzony za pomocą instrukcji CREATE SCHEMA, która ma postać:

        CREATE SCHEMA nazwa schematu


Przykład

        CREATE SCHEMA Zasoby;


Podczas tworzenia schematu można tworzyć tabele, widoki, definiować prawa dostępu. Obiekty, które są tworzone instrukcją CREATE SCHEMA, są umieszczane wewnątrz definiowanego schematu.

Przykład

 

Przypisanie obiektu do schematu może nastąpić na dwa sposoby: jawnie i niejawnie. Aby jawnie przypisać tabelę do schematu, należy poprzedzić jej nazwę nazwą schematu:

CREATE TABLE nazwa_schematu.nazwa_tabeli


Każdy obiekt tworzony w bazie danych należy do jakiegoś schematu. Jeżeli podczas tworzenia tabeli nie przypiszemy jej jawnie do schematu, zostanie ona domyślnie umieszczona w schemacie, w którym obecnie pracujemy. Najprawdopodobniej będzie to schemat dbo. Ale gdyby zalogowany użytkownik znajdował się domyślnie w schemacie Zasoby, to tabela zostałaby dodana do schematu Zasoby. Niejawne przypisywanie do schematów nie jest zalecane.

Schemat może mieć tylko jednego właściciela, ale jeden użytkownik może mieć wiele schematów. Każdy użytkownik ma zdefiniowany domyślny schemat, który może zostać zmieniony poleceniem:

        DEFAULT_SCHEMA CREATE USER

lub:

        ALTER USER

 

Jeżeli domyślny schemat nie został zdefiniowany, użytkownikowi zostanie przypisany schemat dbo.

Reklama