Reklama
Wizyt
Dzisiaj: 79Wszystkich: 662078

Stałe

Technikum » PAI » Język PHP » Składnia języka PHP » Stałe

 

W języku PHP występują stałe, czyli identyfikatory, których wartości nie ulegają zmianie. Stałe, podobnie jak zmienne, są identyfikowane w skrypcie przez nazwę. Nazwa musi spełniać podobne warunki jak nazwa zmiennej. Jednak w nazwach stałych w odróżnieniu od zmiennych nie używa się znaku dolara ($). Zgodnie z przyjętą konwencją nazwy stałych zawsze pisane są wielkimi literami. Zasięg stałych jest globalny i można odwoływać się do nich w każdym miejscu skryptu. Nie można tworzyć stałych poprzez zwykłe przypisanie. Do ich definiowania służy funkcja define() , która posiada dwa argumenty: nazwę stałej oraz przypisaną do niej wartość. Stałe raz zdefiniowane nie mogą być zmieniane ani usuwane. Mogą zawierać tylko wartości skalarne typu boolean, integer, float lub string.

Definiowanie stałej ma postać:

Przykład

 

 

Stałe predefiniowane


W języku PHP istnieje grupa stałych predefiniowanych, które towarzyszą każdemu uruchamianemu skryptowi. Część z nich jest dostępna dzięki różnym rozszerzeniom i można z nich korzystać, gdy te rozszerzenia zostały wczytane.

Przykładowe stałe predefiniowane to:

  • TRUE — stała zawierająca logiczną wartość prawdy,
  • FALSE — stała zawierająca logiczną wartość fałszu,
  • PHP_VERSION — stała reprezentująca aktualnie używaną wersję parsera PHP,
  • PHP_OS — stała zawierająca nazwę systemu operacyjnego, na którym uruchamiany jest parser PHP.

 

Istnieje grupa tak zwanych magicznych stałych, które zmieniają się w zależności od miejsca ich użycia. Należą do nich:

  • __FILE__ — stała zawierająca nazwę pliku ze skryptem, który jest aktualnie przetwarzany,
  • __LINE__ — stała zawierająca numer linii w skrypcie, która aktualnie jest przetwarzana,
  • __DIR__ — stała zawierająca nazwę katalogu pliku,
  • __FUNCTION__ — stała zawierająca nazwę funkcji,
  • __CLASS__ — stała zawierająca nazwę klasy,
  • __METHOD__ — stała zawierająca nazwę metody. 

Zadanie


1. Napisz skrypt w którym zdefiniujesz 5 stałych.

2. Napisz skrypty testujące działanie stałych predefiniowanych.

Reklama