Reklama
Wizyt
Dzisiaj: 39Wszystkich: 637591

Tabela jako podstawowa forma organizacji danych

Technikum » SBD » Tworzenie lokalnych baz danych w programie MS Access » Tabela jako podstawowa forma organizacji danych

 

 

Dane w bazie danych są zapisywane w tabelach. Zbiór podobnych informacji jest umieszczony w jednej tabeli. W bazie danych może być wiele tabel przechowujących informacje dotyczące różnych obiektów Tabela powinna zostać właściwie zaplanowana i zaprojektowana, aby można było uniknąć konieczności późniejszych jej modyfikacji.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Okno projektowania tabeli składa się z dwóch części. W górnej części definiujemy strukturę tabeli, w dolnej — właściwości pól tabeli.

 

 

Minimalna deklaracja w projekcie tabeli musi zawierać nazwy pól i typy pól. Jeżeli nie zostanie zadeklarowany typ danych, domyślnie wybierany jest typ Tekst. Kolumna Opis może zawierać komentarze dotyczące projektowanych pól.
Tabelę po zaprojektowaniu trzeba zapisać. Można to zrobić, zamykając okno z projektem. Przy zapisywaniu tabeli należy nadać jej nazwę opisującą przechowywane informacje, na przykład Dane osobowe. W czasie projektowania tabeli warto zadeklarować klucz podstawowy Każda tabela powinna mieć zdefiniowany klucz podstawowy. Jeżeli nie zdefiniowaliśmy klucza podstawowego, Access przy zapisywaniu tabeli zaproponuje zdefiniowanie tego klucza w sposób automatyczny.

 

Definiowanie klucza podstawowego


Pole pełniące funkcję klucza podstawowego ma kilka cech:

  • jednoznacznie identyfikuje każdy rekord.
  • nigdy nie jest puste ani nie ma wartości NULL — wartość zawsze istnieje.
  • jest niezbędne przy zakładaniu relacji.
  • jest rzadko zmieniane (najlepiej nigdy).



Za pomocą pól klucza podstawowego program Access szybko łączy dane z wielu tabel. Klucz podstawowy pozwała efektywnie przeszukiwać i odczytywać dane.
W celu ustawienia klucza podstawowego dla tabeli, a także jego zmiany lub usunięcia należy skorzystać z widoku projektu. W widoku tym poprzez kliknięcie selektora trzeba zaznaczyć wiersz z polem, które będzie pełniło funkcję klucza podstawowego (jeśli funkcję klucza podstawowego ma pełnić więcej pól, przy zaznaczaniu trzeba przytrzymać klawisz Ctrl), i na karcie Projekt w grupie Narzędzia wybrać ikonę Klucz podstawowy.
Jeśli pole klucza podstawowego zostało zdefiniowane automatycznie, program Access przypisuje mu nazwę pola Identyfikator oraz typ danych Autonumerowanie.

Reklama