Reklama
Wizyt
Dzisiaj: 316Wszystkich: 520593

Właściwości pól tabeli

Technikum » SBD » Tworzenie lokalnych baz danych w programie MS Access » Właściwości pól tabeli

 

Każde pole zaprojektowane w tabeli ma właściwości. Za pomocą ustawień właściwości pola użytkownik może określać wygląd informacji, zapobiegać wprowadzaniu nieprawidłowych danych, ustawiać wartości domyślne, przyspieszać wyszukiwanie i sortowanie oraz sterować rożnymi parametrami wyglądu lub zachowania.
Każdy typ danych ma inny zestaw właściwości. Najłatwiej definiować właściwości pól tabeli w widoku projektu. W dolnej części tego okna widoczne są właściwości wybranego pola.

 

Właściwości pól tabeli


Rozmiar pola
Określa maksymalną wielkość danej, jaka może być przechowywana w polu. Dotyczy danych typu Tekst, Liczba i Autonumerowanie.

Format
Określa sposób, w jaki wyświetlana jest na ekranie zawartość pola, na przykład sposób wyświetlania daty. Dla danych niektórych typów są zdefiniowane standardowe formy wyświetlania. Niektóre z nich zależą od ustawień w panelu sterowania Windows (symbol waluty). Można także określić własny format, używając znaków specjalnych.

Miejsca dziesiętne
Określenie liczby miejsc dziesiętnych używanych przy wyświetlaniu liczb dla typu Liczba.

Maska wprowadzania
Określa sposób wprowadzania danych do pola tabeli. Można na przykład wymusić na użytkownikach wprowadzanie numerów telefonów lub adresów w określonym formacie. Szczególnie przydatna dla danych typu: data, czas, numer telefonu, numer kodu pocztowego.

Tytuł
Można wprowadzić tekst opisujący kolumnę tabeli. Jeśli nie podamy tytułu, używana będzie nazwa pola.

Wartość domyślna
Ustawiana, aby automatycznie wprowadzać wartość w wybranym polu nowego rekordu (na przykład można zawsze dodawać bieżącą datę do nowych zamówień). Wartość domyślną można ustawić dla pól typu: Tekst, Nota, Liczba, Data/Godzina, Waluta, Tak/Nie oraz Hiperłącze.

Reguła sprawdzania poprawności
Ogranicza lub kontroluje dane, które użytkownicy mogą wprowadzać w polu tabeli.

Tekst reguły sprawdzania poprawność
Tekst komunikatu pojawiającego się po wprowadzeniu wartości niezgodnej z regułą poprawności.

Wymagane
Ustawienie rozstrzygające o tym, czy wprowadzenie danych w tym polu jest konieczne.

Zerowa długość dozwolona
Decyduje, czy mogą wystąpić ciągi znaków o zerowej długości. Umożliwia wprowadzanie ciągu o zerowej długości w polu typu Tekst lub Nota po ustawieniu wartości na TAK.

Indeksowane
Przyspiesza dostęp do danych w tym polu. Indeks przyspiesza wyszukiwanie i sortowanie pól, ale może spowolnić aktualizację danych.

 

Zadanie

Używając programu Access, utwórz bazę danych Księgarnia internetowa składającą się z następujących tabel:

  • Klient —> Id_klienta, Nazwisko, Imię, Kod pocztowy, Miejscowość, Ulica, Nr domu, PESEL, Telefon, Adres e-mail.
  • Książki —> Id_książki, Tytuł, Id_autora, Cena książki, Wydawnictwo, Rodzaj literatury, Miejsce wydania, język książki, Opis.
  • Zamówienia —> Id_książki, Data złożenia zamówienia, Data wysłania, Koszt wysyłki, Liczba egzemplarzy.
  • Autorzy —> Id_autora, Nazwisko, Imię, Narodowość, Okres tworzenia, Rodzaj twórczości, Język tworzenia, Nota.
     

Dla każdej z tabel ustaw klucz podstawowy. Dla zaprojektowanych pól określ typ oraz rozmiar lub format pola. Wprowadź przykładowe dane do tabel.

 

Reklama