Reklama
Wizyt
Dzisiaj: 300Wszystkich: 520577

Wprowadzanie danych

Technikum » SBD » Tworzenie lokalnych baz danych w programie MS Access » Wprowadzanie danych

 

Po zaprojektowaniu tabeli, określeniu typów pól i wybraniu pola klucza podstawowego należy tabelę zapisać, podając jej nazwę, i przystąpić do wprowadzania danych. Trzeba pamiętać, że można wprowadzać tylko dane zgodne ze zdefiniowanym wcześniej typem pola.

 

 

Zadanie

Zaprojektuj prostą bazę danych składającą się z jednej tabeli. Tabela nazywa się Dane osobowe i zawiera następujące pola:

 

W zaprojektowanej tabeli ustaw klucz podstawowy. Wpisz do tabeli przykładowe dane 10 osób. Zastanów się, dlaczego pole Nr domu jest typu Tekst. Wyjaśnij, które pole najlepiej nadaje się do pełnienia funkcji klucza podstawowego.

Reklama