Reklama
Wizyt
Dzisiaj: 290Wszystkich: 520567

Wprowadzenie

Technikum » PAI » JavaScript » Wprowadzenie

 

Techniki służące do dynamicznej zmiany treści, wyglądu lub zachowania się dokumentu HTML umożliwiają interakcję użytkownika ze stroną internetową. W skład dynamicznego HTML wchodzą technologie:

 • DOM,
 • CSS,
 • HTML,
 • SVG,
 • języki skryptowe (JavaScript, VBscript i inne).


DOM (ang. Document Object Model) to obiektowy model dokumentu, czyli sposób reprezentacji dokumentów XML i XHTML w postaci modelu obiektowego. Jest on niezależny od platformy i języka programowania. Standard zdefiniowany dla DOM przez organizację W3C opiera się na zespole klas i interfejsów pozwalających na dostęp do struktury dokumentów oraz jej modyfikację przez tworzenie, zmienianie i usuwanie tak zwanych węzłów (ang. nodes).

SVG (ang. Scalable Vector Graphics) — jest to uniwersalny format grafiki wektorowej (statycznej i animowanej) powstały z myślą o zastosowaniu na stronach internetowych. Może być integrowany z językami opartymi na technologii XML. Został opracowany przez organizację W3C na potrzeby internetu. W SVG oprócz standardowych obiektów (prostokąty, elipsy, krzywe) można opisywać efekty specjalne, maski przezroczystości oraz sposób animacji elementów.

Języki skryptowe są to języki interpretowane, zaprojektowane z myślą o interakcji z użytkownikiem. Skrypty są wykonywane wewnątrz określonej aplikacji w odróżnieniu od programów nieskryptowych, które wykonują się niezależnie od innych aplikacji. Język skryptowy działający po stronie przeglądarki jest najważniejszym elementem dynamicznego HTML.


Język JavaScript

Po utworzeniu kodu HTML i zdefiniowaniu arkuszy CSS utworzenie kodu kontrolującego zachowanie strony oraz określającego interakcje z użytkownikiem jest kolejnym etapem budowy strony internetowej. Do tego celu stosuje się języki skryptowe. Najpopularnieszym z nich jest JavaScript. Odgrywa on coraz, większa, role w projektowaniu interaktywnych stron internetowych, od prostej manipulacji danymi, przez dynamiczne modelowanie struktury strony, obsługę multimedialnych rozszerzeń, aż po tworzenie odrębnych aplikacji.
Język JavaScript umożliwia tworzenie i umieszczanie w kodzie HTML krótkich programów, które mogą wykonywać różne zadania, np.

 • obsługiwanie zdarzeń,
 • weryfikowanie danych wprowadzanych do formularza,
 • nawigowanie między stronami.


Przy użyciu odpowiednich bibliotek języka JavaScript (np. Prototype, jQuery, MooTools) można tworzyć zaawansowane aplikacje sieciowe o atrakcyjnym interfejsie.


Opis języka

JavaScript jest obiektowym skryptowym językiem programowania nawiązującym do języka C. Jest językiem interpretowanym, czyli bez konieczności kompilowania można oglądać efekty jego działania. Potrzebna jest tylko przeglądarka internetowa, która obsługuje język JavaScript. Tworzone skrypty zapewniają interaktywność strony internetowej poprzez reagowanie na zdarzenia, budowanie elementów nawigacji oraz sprawdzanie poprawności formularzy.


Typowe zastosowania języka JavaScript
:

 • umożliwienie modyfikowania wyglądu bieżącego dokumentu,
 • wyświetlanie prostych okien dialogowych,
 • kontrola poprawności wypełnienia formularza,
 • dostęp do daty i czasu,
 • lokalne generowanie dokumentów HTML.

Reklama