Reklama
Wizyt
Dzisiaj: 16Wszystkich: 613375

Wprowadzenie

Technikum » PAI » Język PHP » Wprowadzenie

 

PHP (ang. Hypertext Preprocessor) to skryptowy język programowania najczęściej wykorzystywany do tworzenia aplikacji internetowych. Skrypty pisane w PHP są umieszczane w kodzie HTML i wykonywane po stronie serwera. Klient otrzymuje tylko wynik wykonania skryptu.

Oprogramowanie PHP umożliwia przetwarzanie danych z formularzy, dynamiczne generowanie zawartości stron internetowych, wysyłanie i odbieranie cookies. Pozwala na dynamiczne tworzenie obrazów, dokumentów PDF, animacji Flash. Obsługuje wiele protokołów sieciowych, w tym SMTP, POP3, IMAP, NNTP. Umożliwia wykorzystanie do komunikacji sieciowej gniazd. Współpracuje z większością dostępnych systemów operacyjnych, w tym z różnymi wersjami Linuksa, systemem Windows i Mac OS oraz różnymi systemami baz danych. Obsługuje wiele serwerów HTTP (Apache, IIS).

PHP jest rozpowszechniany na zasadach open source, w związku z tym dostępny jest jego pełny kod źródłowy. Istnieją również liczne rozszerzenia i narzędzia, z których można korzystać, zwiększając jego możliwości.

Wyróżnia się trzy główne obszary, w których używany jest język PHP. Są to:

  • Skrypty po stronie serwera — jest to główne zastosowanie PHP. Aby tworzyć skrypty potrzebny jest parser PHP, serwer WWW oraz przeglądarka internetowa.
  • Skrypty wywoływane z wiersza poleceń — skrypty są tworzone z wykorzystaniem parsera PHP i wywoływane w linii poleceń. Mogą być wykorzystane również do prostego przetwarzania tekstu.
  • Aplikacje po stronie klienta — zaawansowane funkcje PHP umożliwiające pisanie aplikacji desktopowych.

Kod zapisany w skryptach PHP jest przetwarzany za pomocą silnika Zend. Nadzoruje on wykonywanie wszystkich operacji dotyczących przetwarzania kodu PHP. PHP integruje się z serwerem WWW jako jego moduł lub skrypt CGI. Serwerem WWW najczęściej jest serwer Apache lub serwer IIS.


Opis języka


PHP jest skryptowym językiem programowania, za pomocą którego można tworzyć aplikacje WWW. Używając PHP, można:

  • generować dynamicznie zawartość strony internetowej,
  • tworzyć i edytować pliki na serwerze,
  • pobierać dane z formularzy,
  • odbierać i wysyłać cookies,
  • wykonywać operacje na bazie danych,
  • sterować dostępem użytkowników do stron witryny internetowej,
  • szyfrować dane.

 

PHP w HTML


Skrypty pisane w języku PHP są umieszczane wewnątrz dokumentów HTML. Umownie dokumenty HTML zawierające osadzony kod PHP nazywa się skryptami.
Strony internetowe wygenerowane na podstawie skryptu PHP są zarządzane przez serwer WWW. Gdy w przeglądarce ma zostać wyświetlona taka strona, serwer WWW pobiera plik zawierający żądany skrypt i przekazuje go do interpretera PHP. Interpreter odnajduje w pliku skrypt PHP (jest on specjalnie oznaczony w kodzie HTML) i próbuje go wykonać. Wykonany skrypt jest zwracany do serwera WWW w postaci kodu HTML Cała zawartość strony internetowej w kodzie HTML jest wysyłana do przeglądarki internetowej.

  

 

 

 

Reklama