Reklama
Wizyt
Dzisiaj: 283Wszystkich: 520560

Wybór typu sprzężenia w kwerendzie

Technikum » SBD » Tworzenie lokalnych baz danych w programie MS Access » Wybór typu sprzężenia w kwerendzie

 

Zdefiniowanie relacji między tabelami jest konieczne do budowania prawidłowych kwerend odwołujących się do kilku tabel w bazie danych. Zdefiniowane wcześniej połączenia między tabelami są widoczne w oknie projektu kwerendy. Jeżeli relacje między tabelami nie zostały zdefiniowane, można je określić w oknie projektu kwerendy, należy Tylko pamiętać, że tak zdefiniowane połączenia będą działały tylko w projektowanej kwerendzie. W innym przypadku kwerenda nie będzie działała prawidłowo. Również na potrzeby projektowanej kwerendy można usunąć wcześniej zdefiniowane połączenie między tabelami.


Domyślnie zdefiniowane połączenie powoduje wybranie w kwerendzie tylko tych rekordów tabel źródłowych, dla których wartości połączonych pól są równe. Oznacza to, że projektowana kwerenda wyświetli na przykład listę tylko tych klientów, którzy dokonali już zakupów w księgarni internetowej. Jeżeli klient zarejestrował się w bazie, ale nie złożył jeszcze zamówienia, jego nazwisko nie pojawi się na liście. Rozwiązaniem problemu jest zmiana atrybutów połączenia.

Istnieją trzy podstawowe typy połączeń:

  • Połączenie zawężające (wewnętrzne lub równopołączenie) — oznacza wybranie w kwerendzie tylko tych rekordów tabel źródłowych, dla których wartości połączonych pól są równe. Ten rodzaj połączenia jest definiowany domyślnie.

  • Połączenie rozszerzające (zewnętrzne) — można wyodrębnić połączenie zewnętrzne lewe i prawe. W połączeniu zewnętrznym lewym kwerenda uwzględnia wszystkie wiersze pierwszej tabeli oraz tylko te wiersze drugiej tabeli, w których pole łączące zawiera wartości wspólne dla obu tabel. W połączeniu zewnętrznym prawym kwerenda uwzględnia wszystkie wiersze drugiej tabeli oraz tylko te wiersze pierwszej tabeli, w których pole łączące zawiera wartości wspólne dla obu tabel.
  • Samopołączenie — pozwała połączyć dwa pola tej samej tabeli, aby odzwierciedlić hierarchiczną strukturę danych. Samopołączenie wymaga umieszczenia w oknie projektu kwerendy kilku egzemplarzy tej samej tabeli.

 

Zmiana rodzaju sprzężenia odbywa się w projekcie kwerendy we właściwościach połączenia. Po dwukrotnym kliknięciu myszą połączenia między tabelami widocznego w projekcie kwerendy zostanie wyświetlone okno Właściwości sprzężenia. Mamy do wyboru połączenie zawężające lub rozszerzające.


Jeśli zostanie zdefiniowane połączenie rozszerzające, w oknie projektowania kwerendy pojawi się specjalny symbol.

 

Zadanie


Zaprojektuj kwerendę wyświetlającą listę wszystkich klientów księgarni internetowej wraz z tytułami książek, które zamówili. Na liście klientów powinni znaleźć się również klienci, którzy zarejestrowali się w księgarni, ale jeszcze nie złożyli żadnego zamówienia.

 

Reklama