Reklama
Wizyt
Dzisiaj: 298Wszystkich: 520575

Zasady tworzenia relacji między tabelami

Technikum » SBD » Tworzenie lokalnych baz danych w programie MS Access » Zasady tworzenia relacji między tabelami

 

W relacyjnych bazach danych dane zapisujemy w zdefiniowanych przez siebie tabelach, a między tabelami tworzymy połączenia, zwane w programie Access relacjami. Relacje są potrzebne, aby zestawiać informacje z tabel wtedy, gdy okaże się to potrzebne. Następnie tworzymy kwerendy, formularze i raporty, dzięki którym są wyświetlane informacje z kilku tabel jednocześnie.

 

Relacje między tabelami:

  • pomagają w projektowaniu kwerend na podstawie danych z wielu tabel,
  • pomagają w projektowaniu formularzy i raportów opartych na danych z wielu tabel,
  • poprzez wymuszanie więzów integralności zapobiegają powstawaniu rekordów odłączonych (rekord odłączony to rekord odwołujący się do rekordu, który nie istnieje).

 

Aby w sposób prawidłowy utworzyć relację między tabelami, muszą być spełnione następujące warunki:

  • Pola wspólne muszą mieć ten sam typ danych (jeśli klucz podstawowy tworzy pole typu Autonumerowanie, polem klucza obcego może być pole typu Liczba, ale RozmiarPola musi być taki sam).
  • Pole wspólne w tabeli ze strony jeden musi być polem klucza podstawowego.
  • Pola łączone muszą zawierać informacje wzajemnie sobie odpowiadające.

 

Uwaga
Pola wspólne nie muszą mieć tych samych nazw (choć często mają).W bazach danych najczęściej mamy do czynienia z relacją typu „jeden do wielu".Tworzenie relacji w programie Access

Relacje między tabelami tworzymy, korzystając z okna Relacje.

Jeśli relacji jeszcze nie zdefiniowano, automatycznie wyświetli się okno dialogowe Pokazywanie tabeli. Jeśli nie zostanie pokazane, wybieramy przycisk Pokaż tabelę. W oknie dialogowym Pokazywanie tabeli są wyświetlane wszystkie tabele zawarte w bazie danych.Należy zaznaczyć po kolei tabele, a następnie kliknąć przycisk Dodaj i zamknąć okno.

W oknie Relacje trzeba przeciągnąć pole (zwykle klucz podstawowy) z jednej tabeli do pola wspólnego (klucza obcego) w drugiej tabeli. Aby przeciągnąć kilka pól, przed przeciągnięciem trzeba zaznaczyć kolejne pola z wciśniętym klawiszem Ctrl. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Edytowanie relacji. Aby wymusić więzy integralności, trzeba zaznaczyć pole wyboru Wymuszaj więzy integralności i kliknąć przycisk Utwórz

 

 

Między dwiema tabelami zostanie narysowana linia relacji. Jeśli zostało zaznaczone pole wyboru Wymuszaj więzy integralności, linia będzie grubsza na obu końcach. Ponadto nad grubszym odcinkiem po jednej stronie linii relacji zostanie wyświetlona liczba 1, a nad grubszym odcinkiem po drugiej stronie linii — symbol nieskończoności.
 

Relacja jest to powiązanie między parą tabel bazy danych za pomocą pola klucza podstawowego jednej tabeli i odpowiadającego mu pola klucza obcego w drugiej tabeli.

 

Jeżeli dwie tabele zostały połączone za pomocą relacji, ich obecność lub nieobecność w oknie Relacje nie ma wpływu na fakt istnienia związku między nimi. Relację można usunąć tylko przez usunięcie linii łączącej obydwie tabele. Usunięcie tabel z okna nie usuwa połączenia.

Reklama