Reklama
Wizyt
Dzisiaj: 500Wszystkich: 541112

Zmienne

Technikum » PAI » Język PHP » Składnia języka PHP » Zmienne

 

Zmienne w programowaniu służą do przechowywania danych i wyników wykonywanych operacji. Wartością zmiennej może być liczba, ciąg znaków, tablica, obiekt. Zmienna musi posiadać nazwę, przez którą można odwoływać się do niej w skrypcie. Nazwa może być dowolna, ale musi spełniać następujące warunki:

 • musi zaczynać się od litery lub znaku podkreślenia,
 • może składać się jedynie z liter, cyfr i znaku podkreślenia,
 • w nazwach rozróżniane są małe i duże litery,
 • w nazwach można stosować polskie litery.


Przed nazwą zmiennej należy umieścić znak $.


W języku PHP zmienna jest tworzona przy pierwszym jej użyciu. Nie trzeba wcześniej deklarować zmiennej ani określać jej typu.

Przykład

 

 
Zmienne predefiniowane

Zmienne deklarowane wewnątrz skryptu lub funkcji są zmiennymi lokalnymi i istnieją tylko w obrębie danego skryptu lub funkcji. Do zmiennych lokalnych nie można odwoływać się w innych skryptach lub funkcjach.

Oprócz zmiennych lokalnych w PHP istnieje grupa zmiennych predefiniowanych, nazywanych zmiennymi superglobalnymi. Przechowują one informacje dotyczące konfiguracji bieżącego skryptu i najczęściej mają postać tablicy. Ich wartość jest ustalana na podstawie zmiennych środowiskowych serwera WWW. Są dostępne we wszystkich skryptach. W wielu przypadkach są niezbędne do poprawnego tworzenia aplikacji internetowych. Należą do nich:

 • $_GET — jest to tablica zawierająca zmienne przesyłane do skryptu za pomocą metody GET.
 • $_POST — jest to tablica zawierająca zmienne przesyłane do skryptu za pomocą metody POST.
 • $_COOKIE — jest to tablica zawierająca zmienne przekazane z serwera do skryptu za pomocą cookies.
 • $_FILES — jest to tablica zawierająca zmienne przekazane do skryptu podczas przesyłania plików do serwera.
 • $_SERVER — jest to tablica zawierająca zmienne przekazane do skryptu przez serwer WWW. Są to dane takie jak wersja serwera, ścieżka do pliku, adres skryptu, wysłane nagłówki.
 • $_ENV — jest to tablica zawierająca wartości zmiennych środowiskowych serwera.
 • $_REQUEST — jest to tablica zawierająca zmienne przekazane do skryptu przez użytkownika. Zawiera dane z $_GET, $_POST, $_COOKIE oraz $_FILES.
 • $_SESSION — jest to tablica zawierająca zmienne zarejestrowane w bieżącej sesji.
 • $GLOBALS — jest to tablica zawierająca odniesienie do każdej zmiennej utworzonej przez użytkownika, która ma zasięg globalny dla danego skryptu.

  

Zadanie


Przetestuj działanie skryptu PHP umieszczonego powyżej.

Reklama